Generalforsamling - Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark

Kom, hør og diskutere praksisektoren. Eller deltag online ! Vi debatterer VIVE's analyse af praksisektoren, direkte adgang, overskridelse af økonomirammen, FritValgService, Forsikringsområdet og meget andet.

PF's vedtægter øremærker repræsentation af henholdsvis lejer, ejer og ansat i bestyrelsen, hvis der er opstillingskandidater. I den forgangne periode har der desværre ikke været en ansat i bestyrelsen, så vi håber meget, der er en af jer derude, der har lyst til arbejdet i PF’s bestyrelse.
Sted: DANSKE FYSIOTERAPEUTER - HOLMBLADSGADE 70, lokale 1B, 2300 KØBENHAVN S.
Dato: 2. november 2020
Tidspunkt: 19:00

PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

MANDAG D. 02. NOVEMBER 2020 KL. 19.00  

DANSKE FYSIOTERAPEUTER, HOLMBLADSGADE 70

2300 KØBENHAVN S

 

Dagsorden ifølge vedtægter.

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning til godkendelse
  3. Fremlæggelse af det revideret regnskab til godkendelse - herunder budgetfremlægning for 2020-2021
  4. Fastsættelse af kontingent for 2021-2022
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter

Per Tornøe – genopstiller

Poul Gørtz – genopstiller

Maja Helbo Jensen – genopstiller

Jacob Nordholt Hansen – genopstiller

Jesper Ottosen – genopstiller

Bo Egeberg – genopstiller

Tina Rank Franzen - genopstiller

  1. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant

Lars Peter Jensen – genopstiller

Kurt Nyby - genopstiller

  1. Eventuelt

 

      PF`s vedtægter kan læses på PF´hjemmeside:

      www.praktiserendefysioterapeuter.dk/om-pf/vedtagter

 

Hent PF regnskab 2018 som PDF

Hent PF regnskab 2019 som PDF

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen (d. 12. oktober 2020) og være sendt til: pt@oestfys.dk