Generalforsamling - Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark

Sted: DANSKE FYSIOTERAPEUTER - HOLMBLADSGADE 70, 2300 KØBENHAVN S.
Dato: 23. marts 2020
Tidspunkt: 19:00

PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

Dagsorden ifølge vedtægter.

 

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning til godkendelse
  3. Fremlæggelse af det revideret regnskab til godkendelse - herunder budgetfremlægning for 2020-2021
  4. Fastsættelse af kontingent for 2021-2022
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter
  7. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt

 

      PF`s vedtægter kan læses på PF´hjemmeside:

      www.praktiserendefysioterapeuter.dk/om-pf/vedtagter

 

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen (d. 2. marts 2020) og være sendt til: pt@oestfys.dk