Generalforsamling - Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark

Kom, hør og diskutere praksisektoren. Eller deltag online ! Vi debatterer VIVE's analyse af praksisektoren, direkte adgang, overskridelse af økonomirammen, FritValgService, Forsikringsområdet og meget andet.

PF's vedtægter øremærker repræsentation af henholdsvis lejer, ejer og ansat i bestyrelsen, hvis der er opstillingskandidater. I den forgangne periode har der desværre ikke været en ansat i bestyrelsen, så vi håber meget, der er en af jer derude, der har lyst til arbejdet i PF’s bestyrelse.
Sted: DANSKE FYSIOTERAPEUTER - HOLMBLADSGADE 70, lokale 1B, 2300 KØBENHAVN S.
Dato: 23. marts 2020
Tidspunkt: 19:00

PRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 

Mandag den 23. marts 2020 kl. 19.00

Danske Fysioterapeuter

Holmbladsgade 70, Lokale 1B

2300 København S

 

Dagsorden ifølge vedtægter.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Årsberetning til godkendelse
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag (Der er ikke indkommet forslag)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter

Per Tornøe – genopstiller

Poul Gørtz – genopstiller

Maja Helbo Jensen – genopstiller

Jacob Nordholt Hansen – genopstiller

Jesper Ottosen – genopstiller

Bo Egeberg – genopstiller

Tina Rank Franzen - genopstiller

  1. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant

Lars Peter Jensen – genopstiller

Kurt Nyby - genopstiller

  1. Eventuelt

 

      PF`s vedtægter kan læses på PF´hjemmeside:

      www.praktiserendefysioterapeuter.dk/om-pf/vedtagter

 

Hent PF regnskab 2018 som PDF

Hent PF regnskab 2019 som PDF

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen (d. 2. marts 2020) og være sendt til: pt@oestfys.dk