Generalforsamling 2018

Gør din indflydelse gældende indenfor praksis – mød op til PF`s generalforsamling på Fagkongressen i Odense den 12. april 2018.

Sted: Odense Congress Center, lokale 26 (1. sal) i forbindelse med fagkongres 2018
Dato: 12. april 2018
Tidspunkt: 20.15-22.15

Praktiserende fysioterapeuter i danmark indkalder til generalforsamling.

Dagsorden ifølge lovene.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens mundtlige beretning ved Marianne Kongsgaard
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse ved kasser - herunder budgetfremlægning for 2017
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag til debat
 6. Valg af bestyrelse:
 • Jf. Fraktionens nye vedtægter sættes alle 7 bestyrelsesmedlemmer på valg.
  • Marianne Kongsgaard
  • Per Tornøe
  • Poul Gørtz
  • Jacob N. Hansen
  • Maja H. Jensen
  • Daniel Broholm
  • Mark Ebbesen

Valg af suppleanter:

 • Valg af 3 suppleanter – én for hver af grupperne lejer/mobil, ansat, ejer

Valg af revisorer:

 • Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant
 • På valg:
  • Lars-Peter Jensen
  • Kurt Nyby

7. Evt.

 

PF`s målsætning og love kan læses på PF´hjemmeside.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen (d. 9. marts 2018) og være sendt til:

Marianne Kongsgaard på Marianne.kongsgaard@hotmail.com