Afstemning om fornyelse af praksisoverenskomsterne

Husk deadline er 11. oktober kl. 23:59.

01.10.2018

PF anbefaler at stemme ”ja” til overenskomsten.

Der er ikke så meget vækst i den som ønsket, men set i lyset af den økonomiske situation på sundhedsområdet, kan vi være tilfredse med de realvækstprocenter, vi har opnået.

Vær opmærksom på, at et ”nej” til overenskomsten og en evt konflikt ikke udløser frihed til at fastsætte et ønsket honorar. Det nuværende honorar fastlåses.