Kliniksekretær kursus 13. maj

Få indsigt i centrale emner, som aftaler og pligter vedr. overenskomster, patientrettigheder, tavshedspligt, akkreditering mv. Bliv styrket i at svare på spørgsmål om disse emner i din funktion som kliniksekretær.

07.11.2018

Danske Fysioterapeuter afholder kliniksekretær heldagskursus torsdag d.13. maj i Middelfart.

Kursuset indeholder den vigtigste information og viden for kliniksekretæren ifht. overenskomster, patientrettigheder, tavshedspligt, akkreditering, forsikringspatienter m.m. Der vil blive diskuteret dilemmaer og afklaret tvivlsspørgsmål vedrørende ovennævnte, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål og få svar på de faglige udfordringer på området undervejs.

Tilmelding findes her