Kunne du tænke dig at være lobbyist for praksis sektoren?

I PF arbejder vi med fagpolitik. Politik for at skabe gode rammer for faget og arbejdslivet i praksissektoren. Vi løfter debatter om sværere emner, holder øje med udfordringer i horisonten og agere vagthund i forhold til forsikringsselskaberne. Vi har plads i de politiske organer i Danske fysioterapeuter og er de praktiserende fysioterapeuters lobbyister.

15.11.2018

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 27. november, vil der også være valg til bestyrelsen. Der er to vakante pladser da Marianne Kongsgaard og Birgit Mortensen trækker sig fra bestyrelsen i denne forbindelse.

Marianne har været i fagpolitik i 20 år - heraf de sidste 12 år som formand for PF. Men nu mener hun at tiden inde til, at der kommer nye kræfter på banen.

Birgit var kommet ind som suppleant før sommerferien, men ønsker at give pladsen videre.

Resten af bestyrelsen er klinik ejere og lejere fra Sjælland, så vi mangler en ansat til bestyrelsen jvf. vores vedtægter og repræsentation fra resten af landet.

Hvis det ikke er noget for dig så prik gerne dine politisk engagerede kollegaer til at stille op til bestyrelsen.