PF's fremtid

PF arbejder videre for praksissektoren.Vi finder det vigtigt at præcisere dette, da der på Danske Fysioterapeuters medlemsmøder har været udmeldinger om at PF stopper. Dette er IKKE tilfældet.

22.12.2017

PF arbejder videre for praksissektoren

Den nyligt vedtagne arbejdsmarkedsmodel, indebærer dannelse af to nye sektioner for henholdsvis arbejdsgivere og arbejdstagere. Trods dette fortsætter PF arbejdet for praksissektoren, så længe der er behov for dette. Vi finder det vigtigt at præcisere dette, da der på Danske Fysioterapeuters medlemsmøder har været udmeldinger om at PF stopper. Dette er IKKE tilfældet. Vi vil fortsat gerne agere facilitator og talerør for praksissektoren – og tilbyde os som sparringspartner i arbejdet med udviklingen af de to sektioner. 

Vi har, som vi tidligere har nævnt, gjort os mange overvejelser om PF´s fremtid de sidste år – og i særdeleshed efter at processen i retningen af den nu vedtagne arbejdsmarkeds-model blev initieret. Vi ser dog fortsat et behov for PF, da de nye sektioner kun i første omgang har fået i opdrag at tage sig af løn og ansættelsesforhold. Skulle dette ændre sig, vil vi i PF naturligvis tage det til efterretning. PF arbejder for alle praktiserende fysioterapeuter – og vil i 2018 være særligt engagerede i følgende opgaver:

  • Forsikringer
  • OK
  • Sparring og understøttelse af de to nye sektioner
  • Samarbejde med Fraktion for Frie Fysioterapeuter
  • Information om praksissektoren på alle landets Fysioterapi-uddannelser
  • Repræsentantskabet 2018
  • Vidensdeling vedrørende Risikobaserede Tilsyn
  • IPPTA
  • Generalforsamling den 12.04.18 kl. 20.30 i forbindelse med Danske Fysioterapeuters Fagkonges.