Ny kompetenceprofil skal lette overgangen ved ansættelse på klinik i praksissektoren

Hvilke kompetencer kunne du styrke for at blive praksisparat? Praktiserende Fysioterapeuter har været med til at udarbejde en kompetenceprofil for praksissektoren. Formålet er at lette overgangen til praksissektoren for nyuddannede og for fysioterapeuter fra andre sektorer.

01.02.2021

Arbejdet startede allerede i 2018, hvor PF lavede en spørgeskema undersøgelse blandt vores medlemmer for at kortlægge, hvilke kompetencer og kurser klinikkerne efterspørger.

Vi bruger bl.a. undersøgelsen på vores skolebesøg til 7 sem. karriererdag.

PF tager kontakt til DSF i forhold til at arbejde videre med problemstilling; at lette overgangen ind i praksissektoren for nyuddannede.

Sammen med DSF og EFPF udarbejdes den første kompentenceprofil for fysioterapi i praksissektoren.

Se den nye kompetenceprofil på Fysio.dk