Om PF

Praktiserende Fysioterapeuter er for alle i praksissektoren.Praktiserende Fysioterapeuter er det forum, hvor du som ejer, lejer, ansat eller med anden status som praktiserende kan få indflydelse.

Det er her du kan møde dine kolleger og gennem debat og samvær få fingeren på pulsen med alt, hvad der rører sig i praksissektoren.

På den årlige generalforsamling kan du gøre din indflydelse gældende, når det drejer sig om valg til bestyrelsen. Det er medlemmer af bestyrelsen, der udpeges til de forskellige udvalg i DF, hvor vi som organisation er repræsenteret. Derfor er din stemme vigtig, når generalforsamlingen vælger bestyrelse. 

Vi er repræsenteret med en personer (Per Tornøe) i Udvalg for Praksisoverenskomster, det udvalg som varetager kvalitets- og honorarudvikling i din praksis.

Det er ligeledes blandt bestyrelsen, at rekrutteringen til Danske Fysioterapeuter's repræsentantskab foretages.

I forbindelse med generalforsamlingen er der arrangeret et fagligt program. Desuden er der tid til det sociale samvær, så du får mulighed for at skabe dit netværk i praksissektoren.