Bestyrelsen

Nedenfor findes oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne, deres arbejdsområder samt kontaktoplysninger

 

FORMAND

Jesper Ottosen

Ansvarsområder: Faglig udvikling og kvalitetssikring i praksis, Web redaktør og medlemsregistrering, IPPTA (International Private Physical Therapy Association),

Repræsentantskab herunder strategi og evt. forslag.

Kontakt: mobil 31 16 65 65 / e-mail pfd@fysio.dk

Læs mere om Jesper her

 

NÆSTFORMAND

Poul Gørtz

Ansvarsområder: Web redaktør og medlemsregistrering, Faglig udvikling og kvalitetssikring i praksis, Professionshøjskolerne og uddannelse, Økonomiudvalg.

Kontakt: mobil 28 93 97 55 / e-mail poolgrtz@hotmail.com

Læs mere om Poul her

 

BESTYRELSESMEDLEM

Tina Rank Franzen

Ansvarsområder: Sekretær, Kasserer, Professionshøjskolerne og uddannelse.

Læs mere om Tina her

 

BESTYRELSESMEDLEM

Per Tornøe

Medlem af Udvalg for Praksisoverenskomster (UP)

Ansvarsområde: Faglig udvikling og kvalitetssikring i praksis, Forsikringsområdet.

Kontakt: mobil 21 78 91 98 / e-mail pertornoe@tdcadsl.dk

Læs mere om Per her

 

BESTYRELSESMEDLEM

Bo Egeberg

Ansvarsområde: Kommunikation, Medlemsarrangementer, Organisationsudvikling i praksissektoren, Økonomiudvalg.

Læs mere om Bo her

 

BESTYRELSESMEDLEM

Marjanne Den Hollænder

Ansvarsområder: IPPTA (International Private Physical Therapy Association), Repræsentantskab herunder strategi og evt. forslag.

Kontakt…(på vej)

Læs mere om…(på vej)

 

BESTYRELSESMEDLEM

Birgitte Kirstine Nielsen

Ansvarsområder: Forsikringsområdet, Medlemsarrangementer.

Kontakt: mobil 31 52 25 29 / e-mail bknielsen@live.com

Læs mere om Birgitte Kirstine Nielsen her

 

1. SUPPLEANT

Morten Kronborg vælges

 

2. SUPPLEANT

Søren Fastner Vestbo vælges

 

REVISORER

Kurt Nyby

Thomas Rasmussen

 

REVISOR SUPPLEANT

Troels Eskerod