Præsentation Jesper Ottosen

Fysioterapeutiske data:

Jeg er uddannet fysioterapeut fra Skodsborg 1994. Jeg var indlejer på klinik de første 13 år af mit virke. I 2007 blev jeg, sammen med min kompagnon, klinikejer af FysioDanmark Ishøj.  

På klinikken er vi 8-10 fysioterapeuter, 2 osteopater og 2 sekretær.

 

Fysioterapeutisk praksis:

Klinisk har jeg især haft interesse for manuel terapi. Jeg er Dip. MT og Cert. MDT.  og derudover kurser indenfor Mulligan, idræt og smerteteori.

Jeg afsluttede i 2016 en Master i Sundhedsfremme (MSF) fra RUC

 

Dagligdagen:

De administrative opgaver fylder efterhånden mere end patientkontakten. Jeg arbejder med patienter deltid og er den resterende tid som daglig leder af klinikken.

Jeg er Praksiskonsulent på fysioterapiområdet i Region Hovedstaden 1 dag om ugen.

 

Bestyrelsesarbejde:

Jeg var i mine unge år kontaktperson for praktiserende fysioterapeuter og derigennem medlem af regionsbestyrelsen et par år. Jeg glæder mig til at tage fat i det politiske igen efter mange års fokus på det faglige.

 

Mærkesager:

Min mærkesag er at vi skal have ændret tonen i debatten omkring ydernummerdebatten. Debatten har i mine øjne være unuanceret og ført frem af folk med det formål at undergrave systemet. Jeg ønsker at PF bliver en aktiv deltager i debatten og påpeger de fordele ydernummersystemet har at byde på.

Derudover optager det mig at praksissektoren vedbliver med at være en attraktiv arbejdsplads, så vi fortsat kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det skal sikres gennem ordnede arbejdsforhold på klinikkerne og ved at italesætte de mange fordele der er ved at være ansat/indlejer i praksis.