Målsætning

Målsætninger for Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark

Overordnet mål 

Fraktionen varetager praktiserende fysioterapeuters 
fagpolitiske, økonomiske og faglige interesser

Målsætninger 

 • Fraktionen arbejder for at samle fysioterapeuter i praksissektoren i en fraktion
 • Fraktionen er bindeleddet mellem de praktiserende fysioterapeuter og Danske Fysioterapeuter
 • Fraktionen er medbestemmende når Danske Fysioterapeuter indgår aftaler med virkning for praktiserende fysioterapeuter.
 • Fraktionen arbejder for, at Danske Fysioterapeuters sekretariat servicerer forskellige 
  grupper af praktiserende med forskellige særinteresser
 • Fraktionen har en rolle som ideskaber og igangsætter af initiativer for praksissektoren
 • Fraktionen arbejder for nyskabelser og modernisering af overenskomster.
 • Fraktionen arbejder for, at Danske Fysioterapeuter udbyder kursustilbud målrettet 
  praksissektoren. 
 • Fraktionen arbejder for gennem internationalt arbejde at søge inspiration til den nationale udvikling.