Målsætning

Målsætninger for Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark

 

Vision

PF styrker de Praktiserende Fysioterapeuters rolle i fremtidens sundhedsvæsen

 

Mission

 

At varetage fagpolitiske, økonomiske og faglige interesser for de Praktiserende Fysioterapeuter indenfor Overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

 

Målsætninger

 

 • Fraktionen arbejder for at samle fysioterapeuter med overenskomst med RLTN i en fraktion.
 • Fraktionen er bindeleddet og en uomgængelig samarbejdspartner mellem de praktiserende fysioterapeuter med overenskomst med RLTN og Danske Fysioterapeuter.
 • Fraktionen er medbestemmende når Danske Fysioterapeuter indgår aftaler med virkning for praktiserende fysioterapeuter med overenskomst med RLTN.
 • Fraktionen arbejder for, at Danske Fysioterapeuters sekretariat servicerer forskellige grupper af praktiserende med forskellige særinteresser på en transparent og gennemskuelig måde.
 • Fraktionen har rolle som ideskaber, understøtter og facilitator af initiativer for praksissektoren bl.a. i forhold til:
  • Overenskomster
  • Implementering af ordnede forhold
  • Kursustilbud målrettet praksissektoren
 • Fraktionen arbejder for gennem internationalt arbejde at søge inspiration til udvikling målrettet praksissektoren.
 • Fraktionen arbejder for at være et dialogisk forum – Transparent og i tæt dialog med medlemmerne.