Præsentation Birgitte Kirstine Nielsen

Fysioterapeutiske data:

Jeg er uddannet fysioterapeut fra Århus i 2000. Jeg har arbejdet på 3 forskellige klinikker og haft et kortere vikariat på Hammel Neurocenter.

Jeg har både været ansat og indlejer. I dag er jeg at finde hos Østbirk Fysioterapi, som er en lille satellit klinik under Fysioterapeuterne i Hovedgård i Midtjylland.

Fysioterapeutisk praksis:

Som nyuddannet var jeg i en kort periode tilkaldevikar på Åmoseskolen i Herning. Herefter blev jeg ansat på klinik for fysioterapi i Bytoften i Tjørring. Dette er et bosted for senhjerneskadede. Efter min barsel og knap 5 år på klinikken, fik jeg et barselsvikariat på Hammel Neurocenter. Herefter flyttede vi til Them og jeg skiftede til Them Fysioterapi. Her var jeg i 11 år. Først ansat og de sidste 6 år som indlejer. Siden november 2017 har jeg været hos Østbirk Fysioterapi. Her startede jeg med næsten tom kalender og gennem de sidste 5 år har vi fået satellitten op på over 2 fuldtidsstillinger. Jeg har taget flere kortere og længere videreuddannelser og er Cert. MDT, Med Ac hos DFFAS og taget en et-årig masterclass i psykologi hos Probana.

Dagligdagen:

Jeg har et bredt spektrum af klinikpatienter.  Jeg har rigtig mange vederlagsfripatienter og træner med dem på hold, i eget hjem og på plejehjemmet i tæt samarbejde med de lokale terapeuter og med plejepersonalet. Derudover har jeg de klassiske klinikpatienter, hvilket giver en skøn varieret hverdag med individuelle behandlinger og træning på hold og individuelt. Jeg arbejder både indenfor og udenfor ydernummersystemet. Jeg har både genoptræningspatienter og forsikringspatienter.

Vi er 3 fysioterapeuter i hverdagen, men vi er den del af et større klinikfællesskab, hvilket giver mulighed for sparring på tværs. Vi holder “faglige fredage” alle fysioterapeuter samlet og også ind imellem sammen med fitnesspersonalet. Dette giver gode muligheder for at holde fokus og udvikle. Internt i Østbirk har vi et ugentligt møde med fokus på de praktiske dagligt udfordringer heriblandt også vidensdeling ift. konkrete patienter.

Bestyrelsesarbejde:

Jeg har siddet i bestyrelsen i Silkeborg Gymnastikforening, Them Badmintonklub og været næstformand og medstifter af Forældrenævn Silkeborg. Jeg har således en del erfaring med bestyrelsesarbejde. Nu hvor mine børn er blevet store, så jeg muligheden for at gå mere ind i det fagpolitiske arbejde, som har interesseret mig i mange år.

Jeg har arbejdet med fagpolitik i Danske Fysioterapeuter siden 2021, hvor jeg blev valgt ind i Danske Fysioterapeuters regionsbestyrelse i Midtjylland. Jeg blev i marts 2022 valgt ind i Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. I PF har jeg fokus på medlemsarrangementer og skal fremadrettet også udfordre forsikringsområdet.

Mærkesager:

Dem har jeg mange af. Her er et uprioriteret udpluk.

Jeg mener, at fysioterapeuter skal stå sammen på tværs af sektorerne. Vi har mange forskellige interesser. Jeg vil arbejde med at sikre en god tone med plads til forskellighed. Fysioterapeuter skal stå stærkt sammen om fysioterapi i et presset sundhedsvæsen. Et samlet fag med forskellige interesser, men sammen om at styrke fysioterapi i sundhedsvæsenet.

Fysioterapeuter skal udøve og fremme fysioterapi.  Vi skal være kompetente, og vi skal være nok hænder. Vi skal turde tage de politiske kampe, når de opstår. Det kan både være på arbejdspladsen, i nyhedsstrømmen og på den politiske arena. Vi skal vise, at vi er mere værd i privatpraksis f.eks. ift. sundhedsforsikringerne. Videreuddannelse skal kunne betale sig.

Jeg ønsker direkte adgang til fysioterapi i praksis med offentligt tilskud. Vi er uddannet til at kunne undersøge, diagnosticere og behandle muskoloskeletale lidelser. Det vil gavne patienterne, men også kunne aflaste presset på de praktiserende læger.

Der kommer flere vederlagsfrie patienter grundet demografien og de skal have den fagligt nødvendige fysioterapi. Dette skal der findes en økonomisk holdbar løsning på. Der skal sikres kompetent fysioterapi jvf. kliniske retningslinjer, og der skal slås hårdt ned på misbrug i ordningen.