Referat af bestyrelsesmøde 29.09.17

Et godt møde hvor vi diskuterede Danske Fysioterapeuters udsendelse af nye standard kontrakter for ansatte.Det ekstra ordinære repræsentantskab den 25. nov. blev også debatteret og så præsenterede Mark den nye fraktion, Frie Praktiserende Fysioterapeuter.

 

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: Fredag d. 29. september 2017 kl. 9.30 – 15.30.
Sted: Holmbladsgade 70, 2300 København S, Mødelokale 3
Til stede: MK, PT, PG, JNH, DB, ME og MHJ
Referent: MHJ 


Dagsorden


1. Valg af ordstyrer - PT


2. Ny struktur og organisering af medlemmerne i praksissektoren

D. 25.11.17 er der indkaldt til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde omhandlende en ny struktur i Danske Fysioterapeuter vedr. praksissektoren.
D. 27.10.17 vil materialet til mødet blive formidlet direkte til alle medlemmer af repræsentantskabet. Desuden formidles materialet på fysio.dk – og PF vil opfordre alle praktiserende og andre interesserede til at orientere sig her, da det indebærer store ændringer af organiseringen i Danske Fysioterapeuter.
Repræsentantskabsmedlemmerne i PF mødes d. 25. nov. kl. 9.00 – for at sikre de sidste detaljer inden mødet kl. 10.00


3. Danske Fysioterapeuters udsendelse af standardkontrakter.

Danske Fysioterapeuter har udarbejdet og lanceret to nye standardkontrakter, som er tilgængelige på fysio.dk. Henholdsvis en standardkontrakt for timelønnede ansatte, og en standardkontrakt for provisionslønnede ansatte.  Se dem her

PF mener fortsat at standardkontrakter kan være med til at skabe ordnede forhold i praksissektoren – og gøre det nemmere for både arbejdsgivere og arbejdstagere at navigere med hensyn til løn- og ansættelsesforhold.

Vi finder det dog - som tidligere beskrevet – meget uhensigtsmæssigt for implementeringsprocessen, at der lanceres standardkontrakter forud for den forhandling, der er tiltænkt mellem de to nye sektioner med henholdsvis arbejdstagere og arbejdsgivere. Såfremt den nye struktur vedtages af Repræsentantskabet vel og mærke.

Den manglende transparens omkring baggrundsdata og analyser for de angivne vilkår kan desuden være en barriere for implementering. PF vil på den baggrund opfordre Danske Fysioterapeuter til øget transparens og formidling af overvejelser og data for de vilkår, der er beskrevet i de to standardkontrakter.  Se mere her


4. Ny fraktion for praktiserende uden for overenskomsten

Mark informerer om stiftende generalforsamling d. 03.11.17 i den nye fraktion Frie Praktiserende Fysioterapeuter. Det vil blive annonceret i Fysioterapeuten og man kan tilmelde sig pr. mail og på gruppens facebookside. Initiativgruppen består af Mette Kuhre, Mathias Holmquist, Stefan Kragh og Mark Ebbesen.


5. Besøg på Fysioterapi uddannelserne

Via University Collage /Århus d. 23.10.17 kl. 11.00- 11.45 for 7. Semester.
ME deltager – MHJ undersøger om hun har mulighed for at deltage.

Metropol /København d. 24.10.17 kl. 10.15 – 12.00 for 7. Semester.
ME og PG deltager.

ME udarbejder oplæg, der rundsendes inden, ud fra de input der kommer fra bestyrelsen.


6. Forsikringsområdet ved PT
Sygeforsikringen Danmark har informeret om, at de nu har udviklet deres afregningssystem, så de kan lette administrationen på klinikkerne og i egen organisation. De afventer nu at klinikadministrationssystemerne integrerer det.
PT afventer fortsat svar fra sekretariatet hos Danske Fysioterapeuter vedrørende den oversigt med ‘’krav, rettigheder og muligheder ved videregivelse af helbredsoplysninger til forsikringsselskaber, kommuner og patienter’’, som PF (PT) har samarbejdet med Danske Fysioterapeuter om.


7. Meddelelser fra
Formand – MK informerer henholdsvis:
SU-konference
nyt materiale vedr. utilsigtede hændelser, som hun har været med til at udarbejde for Region Nordjylland.
Nyt fra OK-forhandlingerne

Øvrige bestyrelsesmedlemmer herunder kassereren
PG informerer om
følgevirkninger efter stop af paragraf 2 palliativ behandling i region hovedstaden. De har på hospitalerne svært ved at gennemskue, hvor de kan henvise patienterne til specialiseret palliativ behandling.
 En let øget indmeldelsesrate i PF - og en fortsat støt stigende medlemsskare i facebookgruppen.


8. Eventuelt

Facebook opslag med
Reminder om lederkonference. Læs om den her
Info om nyt materiale fra Region Nordjylland vedr. utilsigtede hændelser

Møde d. 24.10.17 fremrykkes til d. 30.10.17, til efter materiale til repræsentantskabet udkommer d. 27.10.17. Mødet afholdes på Holmbladsgade fra kl. 15.00 – 20.30


9. Evaluering af mødet
Godt og nøgternt møde med en kortfattet dagsorden.