Referat bestyrelsesmøde 18.06.2021

Praktiserende Fysioterapeuter i DK

Tid: 18-06-2021
Sted: Zoom 2 timer
Til stede: BE, TRF, PF, PT, PG, JO, MDH
Gæster:
Referent: Philip


Dagsorden til bestyrelsesmøde


1. Valg af ordstyrer:


2. Prioritering af Dagsorden.

Noget til evt.


3. Diskussion af udvalgte forslag til REP.

Læs venligt bilag inden mødet (se mail af 7/6-21)

Forslag til REP diskutteres og gennemgås.

Fortroeligt

 

4. Hvad skal postes inden næste møde?


5. Eventuelt


MDH og JO har deltaget i IPPTA møde. Skal deltage i et møde senere om den svenske model

TRF har brug for, at vi sender de nødvendige dokumenter for at kunne overlevere revisorrollen.


6. Evaluering af mødet.